Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.

2019

Cjenik

Cijene vrijede od 01.01.2019.

Duljina Godišnji vez Mjesečni vez

Dnevni vez

Suhi vez
Jet ski 1067 200 16 -
do 5m 2940 453 33 60
5,1 - 6m 2940 453 33 60
6,1 - 7m 2940 453 33 60
7,1 - 8m 3150 520 33 60
8,1 - 9m 3626 560 39 73
9,1 - 10m 3990 613 41 80
10,1 - 11m 4522 667 47 93
11,1 - 12m 5067 740 53 100
12,1 - 13m 5670 813 56 113
13,1 - 14m 6093 893 60 120
14,1 - 15m 6823 960 67 131
15,1 - 16m 8190 1107 73 -
16,1 - 17m 8778 1253 87 -
17,1 - 18m 9467 1400 96 -
18,1 - 19m 10267 1560 104 -
19,1 - 20m 10867 1707 115 -
20,1 - 21m 12600 - 113 -
21,1 - 22m 14133 - 160 -
22,01 - 23m - - 187 -

 

*Cijene su izražene u eurima. PDV 25% uključen u cijenu.

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.
*Ukoliko se brod zadrži poslije 14:00 zadnjeg dana boravka, zaračunat de se sljedeći dan.

Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a 2 sata, te priključak za vodu ili struju, obračunava se 50% dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.

*Sva plovila Pitter Yachting-a imaju 50% popusta na dnevni vez.

Ako je dužina broda cijeli brod, brod se svrstava u gornju grupu dužina. Ukoliko brod prelazi širinu predviđenu za tu kategoriju, osnova za obračun je sljedeća viša kategorija. Cijena veza za katamarane je 50% veća.

Dužina Travel lift In Travel lift Out
Jet ski - -
do 5m 100 100
5,1 - 6m 100 100
6,1 - 7m 100 100
7,1 - 8m 125 125
8,1 - 9m 146 146
9,1 - 10m 200 200
10,1 - 11m 255 255
11,1 - 12m 300 300
12,1 - 13m 355 355
13,1 - 14m 400 400
14,1 - 15m 455 455
15,1 - 16m 500 500
  Dnevno Mjesečno Godišnje
Postolje 13,35 125 520
Podmetači 12 95 350

 

*Cijene su izražene u eurima. PDV 25% uključen u cijenu.

Za premještanje plovila na kopnu naplaćuje se jedna operacija travel lifta, ukoliko Marina daje usluge bojanja, premještanje broda na kopnu se ne naplaćuje.

Ukoliko se brod ne postavlja na postolje ili podmetače naplaćuje se samo jedna operacija (max. 1 sat).

Vlasnik plovila dužan je na recepciji Marine Pirovac otvoriti radni nalog za korištenje travel lifta, te prijaviti svaku skrivenu točku na plovilu.

Marina Pirovac ne odgovara za štete koje mogu nastati kao posljedica skrivene točke ili mane na plovilu za vrijeme korištenja travel lifta.

Korištenje suhog veza za goste sa godišnjim ugovorom koji koriste tavel lift uključuje max. 5 dana na kopnu.

Korištenje suhog veza za sve ostale goste koji koriste travel lift uključuje max. 3 dana na kopnu.

Usluge suradnika u Marini: Rad kamiona - jedna operacija 70,00 €

SERVIS

Radovi na plovilu
Podvodni premaz 50/m2
Poliranje 34/h
Brušenje 34/h
Disperzant OSR51 13.62/L
Disperzant Finasol 20/L
Mooring rope 100
Rib 80/h
Radni sat
Mornar 30
Mehaničar 40
Ronioc 80
Ronioc 15-22h +50%
Ronioc nakon 22h +100%

 

PRANJE PODVODNOG DIJELA
do 7m 16
7-8m 20
8-9m 27
9-10m 30
11-12m 36
13-14m 40
15-16m 50
UNUTARNJE ČIŠĆENJE BRODA
do 9m 60
9-12m 120
12-15m 207
15-20m 280
Katamaran D + 50%
VANJSKO ČIŠĆENJE BRODA
do 9m 60
9-12m 120
12-15m 207
15-20m 280
Katamaran D + 50%

 

*Cijene su izražene u eurima. PDV 25% uključen u cijenu.

Parking

1,60 € - sat
20,00 € - dan
73,00 € - tjedan
26,00 € - izrada godišnje karte
40,00 € - gubitak parkirne kartice
16,00€ - dan - Prikolice
24,00 € - dan - Kamper

Dnevna karta za teretna vozila, kamp kučice i ostala vozila samo za vlasnike brodova pod Ugovorom, naplaćuje se potrošnja struje paušalno.

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520

Apartments Pirovčanka

Adventure Charter

Captcha Image - Please verify you're human