Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan. *Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

2022

Cjenik

*Cijene su izražene u kunama. PDV 25% uključen u cijenu.

Vezovi

Duljina Godišnji vez Mjesečni vez

Dnevni vez

Suhi vez*
do 9m 27195 4200 290 550
9,01 - 10m 29925 4600 310 600
10,01 - 11m 33915 5000 350 700
11,01 - 12m 38000 5550 400 750
12,01 - 13m 42525 6100 420 850
13,01 - 14m 45700 6700 450 900
14,01 - 15m 51240 7200 500 980
15,01 - 16m 61425 8300 550 -
16,01 - 17m 65835 9400 650 -
17,01 - 18m 71000 10500 720 -
18,01 - 19m 77000 11700 780 -
19,01 - 20m 81500 12800 860 -
20,01 - 21m 94500 - 1000 -
21,01 - 22m 106000 - 1200 -
22,01 - 23m - - 1400 -

 

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan.
*Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

Dužina Dodatak za zimski smještaj plovila/dnevno
do 9,99m 50
10,00 - 10.99m 60
11,00 - 11,99m 68
12,00 - 12,99m 75
13,00 - 13,99m 77,50
14,00 - 14,99m 90
15,00 - 15,99m 98
16,00 - 16,99m 105
17,00 - 17,99m 113

*Min. Boravak 90 dana

Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2sata ,obračunava se 50% dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.

Katamarani

Cijena za katamarane širine do 6,5m je 50%veća. Cijena za katamarane širine od 6,5m je 100% veća. Ako je katamaran vezan bočno, cijena je 50% veća.

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520
Captcha Image - Please verify you're human