Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan. *Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

2024

Cjenik

Cijene su izražene u eurima. PDV je uključen u cijene.

Vezovi

Duljina Godišnji vez Dnevni vez
do 9m 4.200.00 € 50,00 €
9,01 - 10m 4.725,00 € 55,00 €
10,01 - 11m 5.460,00 € 60,00 €
11,01 - 12m 6.195,00 € 65,00 €
12,01 - 13m 6.930,00 € 75,00 €
13,01 - 14m 7.665,00 € 85,00 €
14,01 - 15m 8.505,00 € 95,00 €
15,01 - 16m 9.555,00 € 110,00 €
16,01 - 17m 10.605,00 € 125,00 €
17,01 - 18m 11.655,00 € 140,00 €
18,01 - 19m 12.810,00 € 160,00 €
19,01 - 20m 13.965,00 € 180,00 €
20,01 - 21m 15.225,00 € 210,00 €
21,01 - 22m 17.010,00 € 240,00 €
22,01 - 23m

18.585,00 €

270,00 €

 

*MJESEČNI VEZ – na upit

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.

*Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.
Za brodove preko 17 m utrošena struja i voda se posebno naplaćuju.

Dnevni vez: Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan.
Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, obračunava se 50% dnevnog veza.

Katamarani

Cijena za katamarane je 100% veća.

Parking

Automobili 80,00 € - tjedno
Traileri i prikolice 80,00 € - tjedno
Kamperi 150,00 € - tjedno

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520
Captcha Image - Please verify you're human