Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan. *Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

2022

Cjenik

*Cijene su izražene u kunama. PDV 25% uključen u cijenu.

Vezovi

Duljina Godišnji vez Mjesečni vez

Dnevni vez

Suhi vez*
do 9m 27.195,00 4200,00 290,00 550,00
9,01 - 10m 29.925,00 4600,00 310,00 600,00
10,01 - 11m 33.915,00 5000,00 350,00 700,00
11,01 - 12m 38.000,00 5550,00 400,00 750,00
12,01 - 13m 42.525,00 6100,00 420,00 850,00
13,01 - 14m 45.700,00 6700,00 450,00 900,00
14,01 - 15m 51.240,00 7200,00 500,00 980,00
15,01 - 16m 61.425,00 8300,00 550,00 -
16,01 - 17m 65.835,00 9400,00 650,00 -
17,01 - 18m 71.000,00 10500,00 720,00 -
18,01 - 19m 77.000,00 11700,00 780,00 -
19,01 - 20m 81.500,00 12800,00 860,00 -
20,01 - 21m 94.500,00 - 1.000,00 -
21,01 - 22m 106.000,00 - 1.200,00 -
22,01 - 23m - - 1.400,00 -

 

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan.
*Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

Dužina Dodatak za zimski smještaj plovila/dnevno
do 9,99m 50,00
10,00 - 10.99m 60,00
11,00 - 11,99m 68,00
12,00 - 12,99m 75,00
13,00 - 13,99m 77,50
14,00 - 14,99m 90,00
15,00 - 15,99m 98,00
16,00 - 16,99m 105,00
17,00 - 17,99m 113,00

*Min. Boravak 90 dana

Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, obračunava se 50% dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.

Katamarani

Cijena za katamarane širine do 6,5m je 50% veća. Cijena za katamarane širine od 6,5m je 100% veća. Ako je katamaran vezan bočno, cijena je 50% veća.

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520
Captcha Image - Please verify you're human