Cjenik


Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan. *Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

2022

Cjenik

*PDV 25% uključen u cijenu.

Vezovi

Duljina Godišnji vez Mjesečni vez

Dnevni vez

Suhi vez*
do 9m 27.195,00 kn/3.609.40 € 4.200,00 kn/577,44 € 290,00 kn/38,49 € 550,00 kn/73,00 €
9,01 - 10m 29.925,00 kn/9.971,73 € 4.600,00 kn/610,52 € 310,00 kn/41,14 € 600,00 kn/79,63 €
10,01 - 11m 33.915,00 kn/4.501,30 € 5.000,00 kn/663,61 € 350,00 kn/46,45 € 700,00 kn/92,91 €
11,01 - 12m 38.000,00 kn/5.043,47 € 5.550,00 kn/736,61 € 400,00 kn/53,09 € 750,00 kn/99,54 €
12,01 - 13m 42.525,00 kn/5.644,04 € 6.100,00 kn/809,61 € 420,00 kn/55,74 € 850,00 kn/112,81 €
13,01 - 14m 45.700,00 kn/6.065,43 € 6.700,00 kn/889,24 € 450,00 kn/59,73 € 900,00 kn/119,45 €
14,01 - 15m 51.240,00 kn/6.800,72 € 7.200,00 kn/955,60 € 500,00 kn/66,36 € 980,00 kn/130,07 €
15,01 - 16m 61.425,00 kn/8.152,50 € 8.300,00 kn/1.101,60 € 550,00 kn/73,00 € -
16,01 - 17m 65.835,00 kn/8.738,81 € 9.400,00 kn/1.247,60 € 650,00 kn/86,27 € -
17,01 - 18m 71.000,00 kn/9.423,51 € 10.500,00 kn/1.393,59 € 720,00 kn/95,56 € -
18,01 - 19m 77.000,00 kn/10.219,66 € 11.700,00 kn/1.552,86 € 780,00 kn/103,52 € -
19,01 - 20m 81.500,00 kn/10.816,90 € 12.800,00 kn/1.698,85 € 860,00 kn/114,14 € -
20,01 - 21m 94.500,00 kn/12.542,30 € - 1.000,00 kn/132,72 € -
21,01 - 22m 106.000,00 kn/14.068,62 € - 1.200,00 kn/159,27 € -
22,01 - 23m - - 1.400,00 kn/185,81 € -

 

Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan.
*Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.

Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, obračunava se 50% dnevnog veza. Za brodove preko 16m utrošena struja i voda se posebno naplaćuje.

Katamarani

Cijena za katamarane širine do 6,5m je 50% veća. Cijena za katamarane širine od 6,5m je 100% veća. Ako je katamaran vezan bočno, cijena je 50% veća.

Parking

Automobili 550,00 kn/73,00 €
Traileri i prikolice 700,00 kn/92,91 €

Marina Pirovac d.o.o.

OiB:
44821931416
MBS:
060014520
Captcha Image - Please verify you're human